วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

แนะนำการปลูกพืชกลับหัว (ใหม่)          การปลูกพืชกลับหัวการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกช่วยในการนำพาน้ำและสารอาหารจากรากพืชไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืชได้สะดวกขึ้น ซึ่งเทคนิคนี้ได้นำมาใช้ในการปลูกพืชได้หลายชนิด เช่น มะเขือเทศ, พริก, พืชผักสวนครัวต่างๆ ส่วนด้านบนกระถางก็สามารถปลูกพืชที่มีระบบรากไม่ลึกได้อีกด้วย การปลูกพืชแบบกลับหัวนี้มีข้อดีหลายประการ คือ

1. พืชตามธรรมชาติจะเจริญเติบโตไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลก คือจากล่างสู่บน แต่เทคนิคนี้เป็นการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกช่วยให้พืชเจริญเติบโตไปในทิศทางเดียวกับแรงโน้มถ่วงซึ่งวิธีการนี้จะทำให้น้ำและสารอาหารจากรากไหลผ่านไปสู่ส่วนยอดของพืชได้สะดวกขึ้น ทำให้พืชลดพลังงานในการลำเลียงน้ำและสารอาหารไปเลี้ยงส่วนยอดของต้นพืช  จากการศึกษาและทำลองการปลูกด้วยวิธีการนี้พืชมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว กว่าพืชที่ปลูกด้วยวิธีการธรรมดา

2. ประหยัดพื้นที่ในการปลูก อีกทั้งยังสามารถนำมาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามได้อีกด้วย

3. ลดปัญหาวัชพืช และแมลงรบกวนไปได้มาก

4. ไม่ต้องยุ่งยากในการทำค้างให้พืชบางชนิดเช่น มะเขือเทศ, พริก ฯลฯ


          ในที่นี้จะแนะนำการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ไร้ดินแบบกลับหัว โดยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีดังนี้


อุปกรณ์ในการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ไร้ดิน (แบบกลับหัว)
1. กระถางปลูกต้นไม้พลาสติก ขนาด 8 นิ้วขึ้นไป
2. ลวดแขวนกระถางปลูกต้นไม้ 
3. ขุยมะพร้าว (อาจใช้เพอร์ไลท์ก็ได้ครับ)
4. กาบมะพร้าวสับ (อาจใช้ไฮโดรตรอน,โอเอซิส หรือ ร็อควู๊ด ก็ได้ครับ)
5. ฟองน้ำเพาะเมล็ด (อาจเพาะเลี้ยงในพีทมอสก็ได้ครับ)
6. ปุ๋ย A,B


ขั้นตอนการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ไร้ดิน (แบบกลับหัว)
1. แช่เมล็ดมะเขือเทศในน้ำสะอาดทิ้งไว้ประมาณ 1 - 2 วัน (สังเกตุดูทีเมล็ดเมื่อเมล็ดเริ่มงอกจะมีรากสีขาวๆ แทงออกมาจากเมล็ด) ให้รีบนำไปเพาะในฟองน้ำ หรือพีทมอสต่อไป

2. นำเมล็ดทีแช่น้ำจนรากงอกออกมาแล้ว ลงปลูกในฟองน้ำโดยให้ระดับน้ำอยู่ประมาณ 1/2 ของก้อนฟองน้ำ และเคยหมั่นดูอย่าให้ด้านบนของฟองน้ำแห้งเกินไป ในช่วงนี้ให้ถาดเพาะได้รับแสงสว่างก็พอไม่ต้องโดนแสงแดด

3. เมื่อมะเขือเทศมอายุได้ประมาณ 5 วัน ก็ให้เริ่มให้ธาตุอาหาร A, B อัตราส่วน 2 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร ในช่วงนี้เริ่มให้มะเขือเทศได้รับแสงแดดประมาณ 4 - 5 ชั่วโมงต่อวัน

4. เมื่อมะเขือเทศอายุได้ ประมาณ 10 วันก็ให้ย้ายลงกระถางปลูกได้ โดยมีวิธีเตรียมกระถางปลูกดังนี้


- นำต้นกล้ามะเขือเทศใส่ลงไปรูก้นกระถาง

- นำกาบมะพร้าวสับไปแช่น้ำสะอาดผสมธาตุอาหาร A,B อย่างละ 2 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร ก่อนประมาณ 1 คืน แล้วนำมาใส่ลงไปในกระถางก่อนชั้นแรก โดยให้ใส่ลงไปประมาณ 1 ส่วน 3 ของกระถางที่ใช้ปลูก 

- นำขุยมะพร้าวใส่ลงไปเป็นชั้นที่สองจนเต็มกระถางปลูกแล้วใช้ถาดพลาสติกขนาดที่ใหญ่กว่าปากกระถางมาปิดกระถางไว้แล้วคว่ำกระถางลง ส่วนด้านบนอาจจะปลูกพืชที่มีลักษณะรากตื้นได้เช่น สะระแหน่, ผักสลัดชนิดต่างๆ ฯลฯ

- ให้ปลูกในลักษณะต่อไปอีกจนมะเขือเทศได้อายุประมาณ 25 - 30 วัน  เพื่อให้รากยืดเกาะกับวัสดุปลูกให้ดีก่อน แล้วจึงคว่ำกระถางขึ้นตามปกติโดยให้ต้นมะเขือเทศคว่ำหัวลง มะเขือเทศจะเริ่มออกดอกเมื่ออายุได้ประมาณ 60 วันและจะเริ่มเก็บผลได้เมื่ออายุประมาณ 70 วัน

การรดน้ำให้รดวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) หากใครขี้เกียจ อาจจะดัดแปลงนำขวดน้ำเจาะรูเล็กๆ ทำเป็นระบบน้ำหยดก็ได้ครับ

- อายุ 1 - 4 วัน     : ถาดอนุบาลเลี้ยงด้วยน้ำเปล่า

- อายุ 5 - 10 วัน   : ถาดอนุบาลเลี้ยงด้วยน้ำผสมปุ๋ย A, B อย่างละ 2 ซีซี

- อายุ 11 - 20 วัน : ย้ายลงกระถางปลูกรดน้ำเช้า-เย็น โดยรดด้วยน้ำผสมปุ๋ย A,B ทุกๆ 3 วัน 
ในอัตราส่วน A,B อย่างละ 4 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร (หรือ EC = 3.0)

- อายุ 21 - 50 วัน : กลับกระถางปลูกรดน้ำเช้า-เย็น โดยรดด้วยน้ำผสมปุ๋ย A,B ทุกๆ 3 วัน 
ในอัตราส่วน A,B อย่างละ 4 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร (หรือ EC = 3.0) อาจจะให้แคลเซียมโบรอน ปุ๋ย C ช่วยให้ตาดอกออกได้สมบูรณ์ขึ้น โดยฉีดพ่นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนมะเขือเทศเริ่มติดผล

- อายุ 51 - 60 วัน : มะเขือเทศจะเริ่มออกดอก รดน้ำเช้า-เย็น โดยรดด้วยน้ำผสมปุ๋ย A,B ทุกๆ 3 วัน 
ในอัตราส่วน A,B อย่างละ 5 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร (หรือ EC = 4.0)

- อายุ 61 - 70 วัน : มะเขือเทศเริ่มติดผล ในช่วงนี้ให้รดน้ำเช้า-เย็น โดยรดด้วยน้ำผสมปุ๋ย A,B ทุกๆ 3 วัน 
ในอัตราส่วน A,B อย่างละ 6 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร (หรือ EC = 5.0) และเสริมด้วยแคลเซียม-โบรอน ทุกๆ 7 วัน เพื่อให้ขั้วผลเหนียวไม่หลุดล่วงง่าย

- อายุ 71 - 120 วัน : มะเขือเทศจะให้ผลผลิตประมาณ 2 - 3 รุ่น ก็จะหมด ให้รดน้ำเช้า-เย็น โดยรดด้วยน้ำผสมปุ๋ย A,B ทุกๆ 3 วัน ในอัตราส่วน A,B อย่างละ 6 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร (หรือ EC = 5.0) และเสริมด้วยแคลเซียม-โบรอน ทุกๆ 7 วัน ในระหว่างนี้ให้คอยตัดกิ่งล่าง และกิ่งแขนง ออกให้หมดเพื่อให้อาหารไปเลี้ยงผลได้อย่างเต็มที่ (ดูวิธีตัดกิ่งจากภาพด้านล่าง) 

          ซึ่งการตัดกิ่งและใบล่างของต้นมะเขือเทศออกจะเป็นการช่วยป้องกันโรคไวรัสบางชนิดได้ และยังทำให้มะเขือเทศออกผลได้ดกและมีรสชาดดี เนื่องจากสารอาหารและน้ำไปเลี้ยงส่วนที่เป็นดอกและผลได้อย่างเต็มที่

สายพันธุ์มะเขือเทศชนิดต่างๆ1. แนะนำการปลูกพืชกลับหัวโดยอาจารย์ ม.แม่โจ้ เชียงใหม่


2. ไอเดียปลูกพืชกลับหัวจากขวดน้ำพลาสติก


3. ไอเดียนำขวดพลาสติกมาใช้ปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง


4. วิธีแนะนำการใช้เชือกพยุงต้นมะเขือเทศและการกิ่ง  Sucker   


สำหรับผู้ที่ปลูกแบบระบบน้ำหมุนเวียนดูได้จากแบบแปลนด้านล่างนี้
(ระบบนี้ใช้ปลูกพืชได้เกือบทุกชนิด เช่น เมล่อน, มะเขือเทศ, พริก, สตรอเบอร์รี่, ดอกไม้ ฯลฯ28 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ6 กันยายน 2556 16:25

  ผู้ดูแลระบบของบล็อกนำความคิดเห็นนี้ออกแล้ว

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2559 15:14

   ลองทำแล้วต้นนึงผลลัพธ์ด๊มากครับ

   ลบ
 2. ว๊าววว ดีจัง น่าสนใจมาก ๆ ^_^

  ตอบกลับลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ15 ธันวาคม 2556 00:06

  น่าสนใจมากๆๆๆๆๆๆ

  ตอบกลับลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ15 ธันวาคม 2556 00:11

  ชอบการปลูกพืชแบบลอยฟ้า มากๆ จะลองปลูกดู♡ ♡ ♡ ♡

  ตอบกลับลบ
 5. จะลองทำดูค่ะ น่ารักดี

  ตอบกลับลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ29 กันยายน 2557 10:34

  อยากทราบว่าการให้ธาตุอาหาร AB ให้อย่างไร

  ตอบกลับลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ24 พฤศจิกายน 2558 14:02

  ได้ความรู้มากครับ ขอบคุณครับ

  ตอบกลับลบ
 8. goodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd\  ตอบกลับลบ
 9. การปลูกพืชกลับหัวการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกช่วยในการนำพาน้ำและสารอาหารจากรากพืชไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืชได้สะดวกขึ้น ซึ่งเทคนิคนี้ได้นำมาใช้ในการปลูกพืชได้หลายชนิด เช่น มะเขือเทศ, พริก, พืชผักสวนครัวต่างๆ ส่วนด้านบนกระถางก็สามารถปลูกพืชที่มีระบบรากไม่ลึกได้อีกด้วย การปลูกพืชแบบกลับหัวนี้มีข้อดีหลายประการ คือ

  ตอบกลับลบ
 10. ขั้นตอนการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ไร้ดิน (แบบกลับหัว)
  1. แช่เมล็ดมะเขือเทศในน้ำสะอาดทิ้งไว้ประมาณ 1 - 2 วัน (สังเกตุดูทีเมล็ดเมื่อเมล็ดเริ่มงอกจะมีรากสีขาวๆ แทงออกมาจากเมล็ด) ให้รีบนำไปเพาะในฟองน้ำ หรือพีทมอสต่อไป

  2. นำเมล็ดทีแช่น้ำจนรากงอกออกมาแล้ว ลงปลูกในฟองน้ำโดยให้ระดับน้ำอยู่ประมาณ 1/2 ของก้อนฟองน้ำ และเคยหมั่นดูอย่าให้ด้านบนของฟองน้ำแห้งเกินไป ในช่วงนี้ให้ถาดเพาะได้รับแสงสว่างก็พอไม่ต้องโดนแสงแดด

  3. เมื่อมะเขือเทศมอายุได้ประมาณ 5 วัน ก็ให้เริ่มให้ธาตุอาหาร A, B อัตราส่วน 2 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร ในช่วงนี้เริ่มให้มะเขือเทศได้รับแสงแดดประมาณ 4 - 5 ชั่วโมงต่อวัน

  4. เมื่อมะเขือเทศอายุได้ ประมาณ 10 วันก็ให้ย้ายลงกระถางปลูกได้ โดยมีวิธีเตรียมกระถางปลูกดังนี้

  ตอบกลับลบ
 11. อุปกรณ์ในการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ไร้ดิน (แบบกลับหัว)
  1. กระถางปลูกต้นไม้พลาสติก ขนาด 8 นิ้วขึ้นไป
  2. ลวดแขวนกระถางปลูกต้นไม้
  3. ขุยมะพร้าว (อาจใช้เพอร์ไลท์ก็ได้ครับ)
  4. กาบมะพร้าวสับ (อาจใช้ไฮโดรตรอน,โอเอซิส หรือ ร็อควู๊ด ก็ได้ครับ)
  5. ฟองน้ำเพาะเมล็ด (อาจเพาะเลี้ยงในพีทมอสก็ได้ครับ)
  6. ปุ๋ย A,B

  ตอบกลับลบ
 12. 10001001110100100100010101000100100100101000101000100001001001010100010010010000101010010100101010011010011

  ตอบกลับลบ
 13. การรดน้ำต้นมะเขือให้รดทีเดียวเลยเหรอครับประมาณ1ลิตร

  ตอบกลับลบ
 14. การรดน้ำต้นมะเขือให้รดทีเดียวเลยเหรอครับประมาณ1ลิตร

  ตอบกลับลบ