วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

เมล็ดพันธุ์สลัด (แบบเคลือบ)

เมล็ดสลัดแบบเคลือบ เป็นเมล็ดพันธุ์สลัดที่ผู้ผลิตทำการคัดเลือกสายพันธุ์และเมล็ดที่มีสมบูรณ์มาผ่านกระบวนหุ้มด้วยแป้งผสมกาวชนิดพิเศษ เพื่อรักษาคุณภาพของเมล็ดเอาไว้  โดยวัตถุประสงค์หลักของการเคลือบเมล็ดของผักสลัดเพื่อประโยชน์ดังนี้

1. ทำให้สะดวกในการเพาะเมล็ด เนื่องจากเมล็ดผักสลัดจะมีขนาดเล็กมากแต่เมื่อหุ้มด้วยวัสดุป้องกันเมล็ดแล้วทำให้เมล็ดมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้สะดวกในการเพาะมากขึ้น 

2. เพื่อให้วัสดุเคลือบเป็นตัวนำพาน้ำและความชื้นเข้าสู่เมล็ดได้อย่างทั่วทั้งเมล็ด และวัสดุที่เคลือบจะเป็นตัวเก็บความชื้นให้กับเมล็ดเมื่อทำการเพาะ จึงทำให้เมล็ดได้รับปัจจัยการงอกสม่่ำเสมอกัน

3. เพื่อเป็นการปกป้องเมล็ดจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค และการถูกทำลายโดยแมลงต่างๆ เมื่อนำเมล็ดไปเพาะปลูกลงดิน

เมล็ดแบบเคลือบมีต้นทุนการผลิตสูง และมีขั้นตอนการผลิตที่ค่อนข้างยุ่งยากทำให้เมล็ดสลัดประเภทนี้จึงมีราคาแพง  และมีจำนวนชนิดของสายพันธุ์ต่างๆ ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดแบบไม่เคลือบ  
เมล็ดพันธุ์พืชแบบเคลือบ

1. กรีนโอ้ค                (50 เมล็ด / 45 บ.), (1,000 เมล็ด / 750 บ.)
2. เรดโอ้ค                 (50 เมล็ด / 45 บ.), (1,000 เมล็ด / 750 บ.)
3. เรดโครอล             (50 เมล็ด / 45 บ.), (1,000 เมล็ด / 750 บ.)
4. บัตเตอร์เฮด           (50 เมล็ด / 45 บ.), (1,000 เมล็ด / 750 บ.)
5. กรีนคอส                (50 เมล็ด / 45 บ.), (1,000 เมล็ด / 650 บ.)
6. เรดปัตตาเวีย         (50 เมล็ด / 45 บ.), (1,000 เมล็ด / 650 บ.)
7. ฟิเลย์ ไอซ์เบิร์ก     (50 เมล็ด / 45 บ.), (1,000 เมล็ด / 750 บ.)


วิธีการสั่งซื้อ :

1. ลูกค้าสอบถามรายละเอียดสินค้าและแจ้งรายการสั่งซื้อได้ที่
(ช่องทาง รับออเดอร์ และรับฝากคำถาม สะดวกที่สุดคือทาง Line และทาง E-mail)

สำนักงานใหญ่ (อ.เมือง  จ.เชียงใหม่)
คุณเอก   โทร.087-177-6447
อีเมล์       : zen-hydroponics@hotmail.com

Line ID  : @zenhydro


Line ID  : zenhydroสาขาหางดง (อ.หางดง  จ.เชียงใหม่)
คุณตู่   โทร.086-184-7751

Line ID  : @wht6763k


Line ID  : 08618477512. ทางเซนฯ แจ้งยอดชำระ (พร้อมวิธีจัดส่งให้ลูกค้าเลือก)

3. ลูกค้าเลือกวิธีการจัดส่ง พร้อมโอนเงินชำระค่าสินค้า+ค่าจัดส่ง


ธนาคารสำหรับชำระค่าสินค้า
ธนาคารกสิกรไทย สาขา กาดฝรั่ง (เชียงใหม่)
ชื่อบัญชี นาย เอกชัย นำเจริญ
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 500-2-08020-8


4. ลูกค้าแจ้งการรายละเอียดการชำระเงิน และชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าที่
คุณ เอก   โทร.087-177-6447   (สำนักงานใหญ่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
คุณ ตู่       โทร.086-184-7751   (สาขา อ.หางดง เชียงใหม่)
อีเมล์       : zen-hydroponics@hotmail.com
Line ID  : zenhydro


ข้อมูลที่ลูกค้าต้องแจ้งหลังจากโอนเงินชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่ง
              - โอนเข้าธนาคาร ......................................................
              - วันที่โอน...................................................................
              - เวลาที่โอน ...............................................................
              - ยอดเงินที่โอน ..........................................................
              - ชื่อ,สกุลผู้รับสินค้า ....................................................
              - ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า .............................................
              - เบอร์โทรลูกค้า ..........................................................

5. หลังจากรับแจ้งการโอนเงินจากลูกค้า ทางเซนฯ จะตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อย
จึงทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า และแจ้งการจัดส่งให้ลูกค้าทราบอีกครั้งหนึ่ง


เงื่อนไข
* ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้ากรุณาอย่าพึ่งโอนเงินค่าสินค้ามาจนกว่าจะได้รับการยืนยันยอดการโอน

* กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการกรุณาแจ้งให้ทางเซนฯ ทราบก่อนทำการโอนเงิน เพื่อให้ทางเซนฯ คำนวณยอดสินค้าและค่าจัดส่งให้ลูกค้าทราบใม่อีกครั้ง

* ก่อนทำการโอนเงินลูกค้าทำการตรวจสอบรายการสินค้าหรือยอดรวมเงินก่อนทุกครั้ง หากรายการสินค้าไม่ครบถ้วนหรือยอดรวมเงินผิดพลาด ให้ลูกค้าโต้แย้งเพื่อให้ทางเซนฯ ทำการรวมยอดใหม่อีกครั้ง

*  ทางเซนฯ จะทำการจัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ โดยตัดรอบส่งประจำวันเวลา 10.00 น. ทางเซนฯยกเว้นส่งสินค้าใน วันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดทำการไปรษณีย์ 

* การแจ้งรหัสติดตามสินค้า จะแจ้งให้ลูกค้าทราบหลังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  หากลูกค้ายังไม่ได้รับแจ้งหมายเลขการจัดส่งสินค้าในวันนัดส่งหลังเวลา 16.00 น. ให้สอบถามหรือติดต่อเข้ามาสอบถามได้

* ลูกค้าเมื่อโอนเงินชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่งแล้วรบกวนแจ้งข้อมูลการโอน, ชื่อ, ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการจัดส่ง มาให้ทราบด้วยเพื่อประโยชน์แก่ตัวลูกค้าเอง และเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบและจัดส่งสินค้า

การจัดส่ง EMS ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่  http://track.thailandpost.co.th 
ระยะเวลาในการจัดส่งไม่เกิน 2 วันทำการไปรษณีย์ ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า

การจัดส่ง ลงทะเบียน ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่  http://track.thailandpost.co.th 
หรือตรวจสอบได้ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์นำจ่ายปลายทางของผู้รับสินค้า
ระยะเวลาในการจัดส่งไม่เกิน 5 วันทำการไปรษณีย์ ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า

การจัดส่ง ธรรมดา ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่สายด่วนไปรษณีย์ 1545 หรือตรวจสอบได้ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์นำจ่ายปลายทางของผู้รับสินค้า
ระยะเวลาในการจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการไปรษณีย์ ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น