วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

สินค้า (ชีวภัณฑ์ป้องกันโรค-แมลง)

ชีวภัณฑ์สำหรับป้องกัน และรักษาโรคพืช  (ปลอดสารพิษ)

เชื้อไตรโคเดอร์มา  เป็นเชื้อราที่ปฏิปักษ์ต่อเชื้อราอื่นที่เป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิด โดยวิธีแทงรากเข้าสู่ภายในเส้นใยของเชื้อราชนิดอื่นแล้วแย่งกินอาหารของเชื้อราอื่น รวมถึงการปล่อยเอนไซม์หรือสารปฎิชีวนะเพื่อทำลายและกินเชื้อราอื่นเป็นอาหาร   นอกจากนี้พบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถชักนำให้ต้นพืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคและโรคพืชต่างๆ ได้ดีขึ้นอีกด้วย

1. หัวเชื้อราไตรโครเดอร์มา (สปอร์) ป้องกันและรักษาโรคพืช   ขนาด 20 กรัม  ราคา 250 บาท


 

- เป็นหัวเชื้อราไตรโครเดอร์มาบริสุทธิ์ 100% สำหรับใช้ผลิตเป็นเชื้อสดโดยเฉพาะ
- สามารถผลิตเป็นเชื้อสดได้ประมาณ 20 กิโลกรัม


2. เชื้อราไตรโครเดอร์มา แบบผงสามารถใช้งานได้ทันที  ขนาด 500 กรัม   ราคา 300 บาท

- เชื้อราไตรโครเดอร์มาที่เพาะเลี้ยงบนธัญพืชผ่านการอบแห้งและบดเป็นผงพร้อมใช้งาน
- สามารถใส่ในระบบไฮโดรโพนิกส์ ได้ประมาณ  1,000 - 1,600 ลิตร (อัตราส่วน 3 - 5 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 100 ลิตร)
สามารถผสมน้ำเพื่อฉีดพ่นหรือรดต้นไม้ได้ประมาณ 200 - 300 ลิตร (อัตราส่วน 3 - 5 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร)
- สารชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันและรักษาโรคพืช โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อรา

******************************************************************************

ชีวภัณฑ์สำหรับป้องกัน และกำจัดแมลงศัตรูพืช (ปลอดสารพิษ)

1. เชื้อรา บิวเวอร์เรีย บัสเซียน่า (สปอร์)  กำจัดเพลี้ย,แมลง  ขนาด 500 กรัม  ราคา  300 บาท

- บิวเวอร์เรีย ขนาด 500 กรัมใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ประมาณ 130 ลิตร (5 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร)
- ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันที โดยไม่ต้องแช่น้ำเพื่อรอให้เชื้อแตกตัว
- สารชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันและกำจัด แมลงศัตรูพืชได้ทุกระยะไม่ว่าจะเป็นไข่ หรือตัวเต็มวัย
- เหมาะสำหรับใช้กำจัดเพลี้ย, แมลงปีกแข็ง และหนอนขนาดเล็กบางชนิด
- ใช้สำหรับการปลูกพืชปลอดสารพิษ เนื่องจากไม่มีอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ คลิ๊กที่นี่
2. เชื้อบาซิลัส ทูริงเยนซิส B.T. (สปอร์) กำจัดหนอน   ขนาด 500 กรัม  ราคา  300 บาท


- ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ประมาณ 200 ลิตร (5 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร)
- สารชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันและกำจัดหนอนโดยเฉพาะ
- เหมาะสำหรับใช้หนอนทุกชนิด

- ใช้สำหรับการปลูกพืชปลอดสารพิษ เนื่องจากไม่มีอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง
- แนะนำให้นำไปขยายเป็นเชื้อสดเพื่อใช้งาน เนื่องจากจะได้ปริมาณเชื้อที่มากขึ้นและเชื้อที่ได้จะมีความแข็งแรงพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ คลิ๊กที่นี่

******************************************************************************

สารเพิ่มประสิทธิภาพสารละลายในการฉีดพ่น (ปลอดสารพิษ)


1. สารจับใบ (เล ทรอน ซีเอส 7)  ขนาด 100 ซีซี  ราคา  80 บาท
- อัตราส่วนการใช้ 2 - 3 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร (ผสมน้ำสำหรับฉีดพ่นได้ประมาณ 1,000 ลิตร)
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารชีวภัณฑ์, สารป้องกัน-กำจัดโรคพืชและแมลง, ธาตุอาหารพืช
- ลดแรงตึงผิวของน้ำ ทำให้ของเหลวที่ฉีดพ่นสัมผัสและเกาะติดกับพืช หรือตัวแมลงได้ดียิ่งขึ้น
- ช่วยให้ธาตุอาหารพืช, สารที่ใช้กำจัดโรคพืชและแมลง มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เนื่องจากเป็นโพลีเมอร์จากธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จึงมีความปลอดภัยสูง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ คลิ๊กที่นี่


วิธีการสั่งซื้อ :

1. ลูกค้าสอบถามรายละเอียดสินค้าและแจ้งรายการสั่งซื้อได้ที่
(ช่องทาง รับออเดอร์ และรับฝากคำถาม สะดวกที่สุดคือทาง Line และทาง E-mail)

สำนักงานใหญ่ (อ.เมือง  จ.เชียงใหม่)
คุณเอก   โทร.087-177-6447
อีเมล์       : zen-hydroponics@hotmail.com

Line ID  : @zenhydro


Line ID  : zenhydroสาขาหางดง (อ.หางดง  จ.เชียงใหม่)
คุณตู่   โทร.086-184-7751

Line ID  : @wht6763k


Line ID  : 0861847751
2. ทางเซนฯ แจ้งยอดชำระ (พร้อมวิธีจัดส่งให้ลูกค้าเลือก)

3. ลูกค้าเลือกวิธีการจัดส่ง พร้อมโอนเงินชำระค่าสินค้า+ค่าจัดส่ง


ธนาคารสำหรับชำระค่าสินค้า
ธนาคารกสิกรไทย สาขา กาดฝรั่ง (เชียงใหม่)
ชื่อบัญชี นาย เอกชัย นำเจริญ
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 500-2-08020-8


4. ลูกค้าแจ้งการรายละเอียดการชำระเงิน และชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าที่
คุณ เอก   โทร.087-177-6447   (สำนักงานใหญ่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
คุณ ตู่       โทร.086-184-7751   (สาขา อ.หางดง เชียงใหม่)
อีเมล์       : zen-hydroponics@hotmail.com
Line ID  : zenhydro


ข้อมูลที่ลูกค้าต้องแจ้งหลังจากโอนเงินชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่ง
              - โอนเข้าธนาคาร ......................................................
              - วันที่โอน...................................................................
              - เวลาที่โอน ...............................................................
              - ยอดเงินที่โอน ..........................................................
              - ชื่อ,สกุลผู้รับสินค้า ....................................................
              - ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า .............................................
              - เบอร์โทรลูกค้า ..........................................................

5. หลังจากรับแจ้งการโอนเงินจากลูกค้า ทางเซนฯ จะตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อย
จึงทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า และแจ้งการจัดส่งให้ลูกค้าทราบอีกครั้งหนึ่ง


เงื่อนไข
* ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้ากรุณาอย่าพึ่งโอนเงินค่าสินค้ามาจนกว่าจะได้รับการยืนยันยอดการโอน

* กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการกรุณาแจ้งให้ทางเซนฯ ทราบก่อนทำการโอนเงิน เพื่อให้ทางเซนฯ คำนวณยอดสินค้าและค่าจัดส่งให้ลูกค้าทราบใม่อีกครั้ง

* ก่อนทำการโอนเงินลูกค้าทำการตรวจสอบรายการสินค้าหรือยอดรวมเงินก่อนทุกครั้ง หากรายการสินค้าไม่ครบถ้วนหรือยอดรวมเงินผิดพลาด ให้ลูกค้าโต้แย้งเพื่อให้ทางเซนฯ ทำการรวมยอดใหม่อีกครั้ง

*  ทางเซนฯ จะทำการจัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ โดยตัดรอบส่งประจำวันเวลา 10.00 น. ทางเซนฯยกเว้นส่งสินค้าใน วันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดทำการไปรษณีย์ 

* การแจ้งรหัสติดตามสินค้า จะแจ้งให้ลูกค้าทราบหลังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  หากลูกค้ายังไม่ได้รับแจ้งหมายเลขการจัดส่งสินค้าในวันนัดส่งหลังเวลา 16.00 น. ให้สอบถามหรือติดต่อเข้ามาสอบถามได้

* ลูกค้าเมื่อโอนเงินชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่งแล้วรบกวนแจ้งข้อมูลการโอน, ชื่อ, ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการจัดส่ง มาให้ทราบด้วยเพื่อประโยชน์แก่ตัวลูกค้าเอง และเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบและจัดส่งสินค้า

การจัดส่ง EMS ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่  http://track.thailandpost.co.th 
ระยะเวลาในการจัดส่งไม่เกิน 2 วันทำการไปรษณีย์ ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า

การจัดส่ง ลงทะเบียน ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่  http://track.thailandpost.co.th 
หรือตรวจสอบได้ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์นำจ่ายปลายทางของผู้รับสินค้า
ระยะเวลาในการจัดส่งไม่เกิน 5 วันทำการไปรษณีย์ ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า

การจัดส่ง ธรรมดา ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่สายด่วนไปรษณีย์ 1545 หรือตรวจสอบได้ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์นำจ่ายปลายทางของผู้รับสินค้า
ระยะเวลาในการจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการไปรษณีย์ ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า

******************************************************************************

ขั้นตอนการผลิตเชื้อสด (ไตรโครเดอร์ม่าฯ) สำหรับป้องกันและควบคุมโรคพืช

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปลิตเชื้อสดไตรโครเดอร์ม่า
* สำหรับผลิตเชื้อสดจำนวน 4 ถุงๆ ละ 200 - 250 กรัม

1. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า / ทัพพีตักข้าว

2. ปลายข้าว 3 แก้ว (หาซื้อได้ตามข้าวจำหน่ายข้าวสารในตลาดสดทั่วไป)
3. น้ำสะอาด 2 แก้ว
4. หัวเชื้อราไตรโครเดอร์มา
5. ที่เย็บกระดาษ พร้อมลวดเย็บ
6. ไม้จิ้มฟัน
7. ถุงร้อนขนาด 8" x 12"
8. ตาชั่ง (จะใช้หรือไม่ก็ได้)
1. ทำการหุงปลายข้าวโดยใช้ปลายข้าว 3 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 2 ส่วน ข้าวที่หุงออกมาได้จะมีลักษณะกึ่งสุกกึ่งดิบ สาเหตุที่ต้องให้ข้าวออกมาดิบนั้นเพราะเวลาทำการหมักเชื้อจะมีหยดน้ำเกิดขึ้นในถุงจะทำให้ข้าวแฉะและทำให้ข้าวบูดได้

2. เมื่อหม้อข้าวดีดให้ใช้ทัพพีซุยข้าวในหม้อให้ร่วน แล้วรีบตักข้าวขณะร้อนๆ ใส่ถุง โดยตักและชั่งให้ได้น้ำหนักประมาณ 200 - 250 กรัม ถ้าหากไม่มีเครื่องชั่งให้ตักข้าวประมาณ 3 ทัพพีพูนๆ

3. ให้พับปากถุงแล้วแผ่ข้าวให้กระจายเต็มถุง (อย่าใช้มือกดแรงจนเม็ดข้าวบี้แบน) 

4. เมื่อข้าวเริ่มเย็นแล้วให้ใส่หัวเชื้อราไตรโครเดอร์มาลงในข้าวเล็กน้อย 

5. พับปากถุงลงประมาณ 2 พับ จากนั้นให้เย็บปากถุงด้วยที่เย็บกระดาษ จากนั้นให้คลุกสปอร์เชื้อราให้กระจายไปทั่วเมล็ดข้าว ใช้วิธีการเขย่าถุงให้สปอร์เชื้อรากระจายทั่วถุง

6. เมื่อเขย่าข้าวในถุงจนเชื้อรากระจายดีแล้วให้ใช้ไม้จิ้มฟัน ทิ่มที่บริเวณปากถุงประมาณ 10 รู

7. เกลี่ยข้าวในถุงให้กระจายทั่วถุง แต่อย่าใช้มือกดเมล็ดข้าวจนแน่นเกินไปจะทำให้เชื้อรากระจายตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร ใช้มือกดไล่อากาศในถุงออก แล้วใช้มือค่อยๆ ถุงตรงกลางถุงขึ้นเพื่อดูดอากาศใหม่เข้าไปและให้ทำถุงในลักษณะเป็นโดมมีอากาศอยู่ด้านในถุงตามภาพด้านล่างนี้

8. นำถุงข้าวที่เกลี่ยจนแบนและดึงถุงให้มีอากาศด้านในถุงแล้ว ไปวางเรียงในที่ๆ มีแสงสว่าง แต่ห้ามโดนแสงแดดโดยเด็ดขาด เนื่องจากแสงแดดจะทำให้เชื้อราตายได้ หรืออาจจะใช้แสงจากหลอดไฟนีออนก็ได้เช่นกัน

9. หลังจากนั้นประมาณ 3 วัน จะเริ่มสังเกตุเห็นเส้นใยราสีขาวขุ่นเกาะที่บริเวณเมล็ดข้าว ให้เรากระตุ้นเชื้อราด้วยการเขย่าเมล็ดข้าวในถุงอีกครั้งให้สปอร์สีขาวกระจายทั่วเมล็ดข้าว แล้วทำขั้นตอนที่ 7, 8 อีกครั้งเพื่อเลี้ยงเชื้อต่อ

10. หลังจากบ่มเชื้อได้ประมาณ 5 - 7 วัน (นับจากวันแรกที่เพาะ) สปอร์สีขาวก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม คลุมเต็มเมล็ดข้าว ก็แสดงว่าเชื้อรานี้พร้อมจะนำไปใช้งานได้แล้ว


 วิธีการใช้งานเชื้อสดไตรโครเดอร์ม่า

การนำเชื้อสดมาใช้งานผู้ใช้ต้องแยกสปอร์สีเขียวออกจากเมล็ดข้าว ด้วยมีขั้นตอนดังนี้


1. นำเชื้อสดไตรโครเดอร์ม่า เทใส่ภาชนะ แล้วเทน้ำสะอาดที่ไม่มีคลอรีนลงไปผสมให้พอท่วมเชื้อสด


 2. แช่เชื้อสดกับน้ำสะอาดประมาณ 5 นาที่ แล้วใช้ช้อนหรือส้อมคนให้เมล็ดข้าวแตกตัวออกจากกัน แต่อย่าใช้มือบี้เมล็ดข้าวจนเละ ให้คนจนสปอร์สีเขียวหลุดออกจากเมล็ดข้าวให้มากที่สุด จากนั้นใช้กระชอนตาถี่กรองเอาเฉพาะน้ำสปอร์สีเขียวไปใช้งาน


 


3. น้ำสปอร์สีเขียวของเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ในกรณีนำไปใช้ไม่หมดให้กรอกใส่ขวดปิดฝาให้สนิทนำไปแช่ในตู้เย็น (ช่องธรรมดา) เก็บได้นานประมาณ 1 - 2 เดือน ส่วนเชื้อสดที่ยังไม่ได้ล้างออกจากเมล็ดข้าวให้ใส่ถุงปิดสนิทแช่ในตู่เย็นเก็บได้นานประมาณ 3 - 4 เดือน ส่วนเมล็ดข้าวสามารถนำไปโรยใต้ต้นไม้เพื่อปองกันโรครากเน่าให้กับต้นไม้ใหญ่ได้

การนำเชื้อสดไตรโครเดอร์มาไปใช้งาน

1. นำไปผสมกับปุ๋ยอินทรีย์  อัตราส่วนคือ  เชื้อสด 1 ส่วน /  รำข้าว 4 ส่วน / ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 100 ส่วน
นำส่วนผสมดังกล่าวผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วพรมน้ำให้พอประมาณไม่ให้แฉะเกินไป เก็บใส่กระสอบหรือถุงไว้ใช้งานต่อไป

2. นำไปรดต้นไม้หรือใส่ในถังปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ให้ใช้เชื้อสด 200 - 250 กรัม (กรองเอาแต่น้ำ)  ผสมกับน้ำที่จะใช้รดหรือปลูก 50 ลิตร

3. กรณีฉีดพ่น ให้ใช้เชื้อสด 200 - 250 กรัม (กรองเอาแต่น้ำ)  ผสมกับน้ำที่จะใช้ฉีดพ่น 10 - 20 ลิตร