วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

สินค้า (สารจับใบ)


สารจับใบ (เล ทรอน ซีเอส 7)  
ขนาด 100 ซีซี  ราคา  80 บาท (ผสมน้ำได้ประมาณ 1,000 ลิตร)

อัตราส่วนการใช้ 2 - 3 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
ใช้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพของสารชีวภัณฑ์, สารกำจัดแมลง, สารป้องกันและกำจัดโรคพืช, 
ธาตุอาหารเสริมที่ให้ทางใบ รวมถึงฮอร์โมนพืชต่างๆ
(สารจับใบนี้ผลิตจากโพลีเมอร์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์)


ประโยชน์ของสารจับใบ
1. ทำหน้าที่ลดแรงตึงผิวของสารละลายที่พ่น ทำให้สารละลายที่พ่นไปสัมผัสกับพื้นผิวของพืช และแมลงได้ง่ายขึ้น

2. ช่วยให้สารละลายที่ฉีดพ่นไปยึดเกาะกับพื้นผิวของพืชและแมลงได้ดีขึ้น ป้องกันไม่ให้สูญเสียสารละลายไปที่ฉีดพ่นไป อันเนื่องจากกระแสลม, การชะล้างของน้ำฝนหรือน้ำค้าง ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่นสารละลายต่างๆ เนื่องจากไม่ต้องฉีดพ่นซ้ำบ่อยๆ เวลาที่มีฝนตกชะล้าง

3. กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช กล่าวคือเมื่อ ฉีดพ่นสารเสริมประสิทธิภาพลงบนส่วนของใบพืชแล้วจะทำให้ฝุ่นละออง หรือสารกำจัดศัตรูพืชไม่ไปอุดตันปากใบของพืช จึงทำให้พืชสามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มที่ สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้อย่างสมบูรณ์

4. นอกจากจะทำหน้าที่เปียกใบและจับใบแล้ว ยังเพิ่มความสามารถของน้ำและสารละลายที่ฉีดพ่น ให้ซึมผ่านผิวใบไม้ ผิวของลำต้น หรือส่วนต่างๆ รวมถึงเปลือกหุ้มตัวของแมลงที่มีลักษณะเป็นเปลือกแข็งลื่น หรือแมลงที่มีลักษณะลำตัวเป็นแป้งที่ของเหลวเกาะติดได้ยาก ให้สามารถซึมผ่านหรือเกาะติดที่ตัวแมลงได้ดียิ่งขึ้น ทำให้การใช้งานสารชีวภัณฑ์ ในการป้องกัน-กำจัดโรคพืชและแมลง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และช่วยใช้ประหยัดสารละลายต่างๆนั้นด้วย เนื่องจากไม่ต้องฉีดพ่นซ้ำอยู่บ่อยๆ

5. ช่วยให้สารกำจัดศัตรูพืชกระจายตัวในน้ำได้ดี โดย ปกติแล้ว สารกำจัดศัตรูพืชชนิดที่มีน้ำมันเป็นตัวทำละลาย หรือสารกำจัดศัตรูพืชชนิดที่เป็นผง จะรวมตัวกับน้ำได้ไม่ดี อาจมีการแยกชั้น หรือเกาะกลุ่มเป็นตะกอนได้โดยง่าย แต่เมื่อผสมสารเสริมประสิทธิภาพ ซึ่งมีสามารถลดแรงตึงผิวของน้ำได้ (Non – ionic Serfactants) จะช่วยทำให้สารกำจัดแมลง และสารกำจัดโรคพืชไม่เกิดเป็นตะกอน หรือแยกตัวเป็นชั้น แต่จะมีการกระจายตัวในน้ำได้ดีและสม่ำเสมอ

6. ทำให้น้ำสามารถแทรกซึมผ่านชั้นดินที่แน่นทึบได้ดีขึ้น เพราะสารลดแรงตึงผิว (Non – ionic Serfactants) ทำให้ดินที่ปลูกพืชคลายความแน่นลง อนุภาคของเม็ดดินขนาดเล็ก แยกตัวออกจากกันไม่เกาะกันเป็นก้อนแข็ง น้ำจึงซึมผ่านลงไปสู่ดินชั้นล่างได้ง่าย และพืชสามารถหยั่งรากลึกลงดินและหาอาหารได้ดีขึ้น หรือแม้ในช่วงที่มีฝนตกหนัก น้ำฝนก็จะซึมผ่านลงดินได้เร็ว

7. เป็นโพลิเมอร์ที่ได้มาจากธรรมชาติ ไม่มีอันตรายต่อคน, สัตว์เลี้ยง อีกทั้งยังสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จึงไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงใช้ร่วมกับสารชีวภัณฑ์กำจัดโรคพืช และแมลงได้อย่างปลอดภัย


หมายเหตุ
          น้ำยาล้างจาน, สบู่, แชมพู ฯลฯ ไม่ควรนำมาใช้เป็นสารจับใบและใช้ร่วมกับสารชีวภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้มจะผสมสารกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ลงไปด้วย  ซึ่งเคมีที่ผสมลงไปนั้นจะมีผลทำให้ เชื้อราไตรโครเดอร์มา, เชื้อราบิวเวอร์เรีย, เชื้อราแมทธาไรเซียม, เชื้อบีที, จุลินทรีย์ EM หรือสารชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ  ที่ใช้ในการป้องกัน-กำจัดโรคและแมลงในพืช อ่อนแอ และตายลงได้  ทำให้การใช้งานสารชีวภัณฑ์ไม่ได้ผลเท่าที่ควร


ข้อจำกัดในการใช้สารจับใบ
- การใช้กับผักที่มีนวล เช่น คะน้า, องุ่น จะทำให้แป้งหรือนวลที่เกาะผิวของผัก, ผลไม้ นั้นหลุดไปได้ (นวลของผักดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ภายใน 2 - 3 วัน)


วิธีการสั่งซื้อ :

1. ลูกค้าสอบถามรายละเอียดสินค้าและแจ้งรายการสั่งซื้อได้ที่
(ช่องทาง รับออเดอร์ และรับฝากคำถาม สะดวกที่สุดคือทาง Line และทาง E-mail)

สำนักงานใหญ่ (อ.เมือง  จ.เชียงใหม่)
คุณเอก   โทร.087-177-6447
อีเมล์       : zen-hydroponics@hotmail.com

Line ID  : @zenhydro


Line ID  : zenhydroสาขาหางดง (อ.หางดง  จ.เชียงใหม่)
คุณตู่   โทร.086-184-7751

Line ID  : @wht6763k


Line ID  : 0861847751

2. ทางเซนฯ แจ้งยอดชำระ (พร้อมวิธีจัดส่งให้ลูกค้าเลือก)

3. ลูกค้าเลือกวิธีการจัดส่ง พร้อมโอนเงินชำระค่าสินค้า+ค่าจัดส่ง


ธนาคารสำหรับชำระค่าสินค้า
ธนาคารกสิกรไทย สาขา กาดฝรั่ง (เชียงใหม่)
ชื่อบัญชี นาย เอกชัย นำเจริญ
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 500-2-08020-8


4. ลูกค้าแจ้งการรายละเอียดการชำระเงิน และชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าที่
คุณ เอก   โทร.087-177-6447   (สำนักงานใหญ่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
คุณ ตู่       โทร.086-184-7751   (สาขา อ.หางดง เชียงใหม่)
อีเมล์       : zen-hydroponics@hotmail.com
Line ID  : zenhydro


ข้อมูลที่ลูกค้าต้องแจ้งหลังจากโอนเงินชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่ง
              - โอนเข้าธนาคาร ......................................................
              - วันที่โอน...................................................................
              - เวลาที่โอน ...............................................................
              - ยอดเงินที่โอน ..........................................................
              - ชื่อ,สกุลผู้รับสินค้า ....................................................
              - ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า .............................................
              - เบอร์โทรลูกค้า ..........................................................

5. หลังจากรับแจ้งการโอนเงินจากลูกค้า ทางเซนฯ จะตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อย
จึงทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า และแจ้งการจัดส่งให้ลูกค้าทราบอีกครั้งหนึ่ง


เงื่อนไข
* ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้ากรุณาอย่าพึ่งโอนเงินค่าสินค้ามาจนกว่าจะได้รับการยืนยันยอดการโอน

* กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการกรุณาแจ้งให้ทางเซนฯ ทราบก่อนทำการโอนเงิน เพื่อให้ทางเซนฯ คำนวณยอดสินค้าและค่าจัดส่งให้ลูกค้าทราบใม่อีกครั้ง

* ก่อนทำการโอนเงินลูกค้าทำการตรวจสอบรายการสินค้าหรือยอดรวมเงินก่อนทุกครั้ง หากรายการสินค้าไม่ครบถ้วนหรือยอดรวมเงินผิดพลาด ให้ลูกค้าโต้แย้งเพื่อให้ทางเซนฯ ทำการรวมยอดใหม่อีกครั้ง

*  ทางเซนฯ จะทำการจัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ โดยตัดรอบส่งประจำวันเวลา 10.00 น. ทางเซนฯยกเว้นส่งสินค้าใน วันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดทำการไปรษณีย์ 

* การแจ้งรหัสติดตามสินค้า จะแจ้งให้ลูกค้าทราบหลังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  หากลูกค้ายังไม่ได้รับแจ้งหมายเลขการจัดส่งสินค้าในวันนัดส่งหลังเวลา 16.00 น. ให้สอบถามหรือติดต่อเข้ามาสอบถามได้

* ลูกค้าเมื่อโอนเงินชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่งแล้วรบกวนแจ้งข้อมูลการโอน, ชื่อ, ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการจัดส่ง มาให้ทราบด้วยเพื่อประโยชน์แก่ตัวลูกค้าเอง และเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบและจัดส่งสินค้า

การจัดส่ง EMS ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่  http://track.thailandpost.co.th 
ระยะเวลาในการจัดส่งไม่เกิน 2 วันทำการไปรษณีย์ ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า

การจัดส่ง ลงทะเบียน ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่  http://track.thailandpost.co.th 
หรือตรวจสอบได้ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์นำจ่ายปลายทางของผู้รับสินค้า
ระยะเวลาในการจัดส่งไม่เกิน 5 วันทำการไปรษณีย์ ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า

การจัดส่ง ธรรมดา ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่สายด่วนไปรษณีย์ 1545 หรือตรวจสอบได้ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์นำจ่ายปลายทางของผู้รับสินค้า
ระยะเวลาในการจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการไปรษณีย์ ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า