วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

เชื้อราบิวเวอร์เรีย บัสเซียน่า


เชื้อรา บิวเวอเรีย บัสเซียน่า (Beauveria bassiana) 

               เป็นเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยชนิดต่างๆ, หนอน, ด้วงกินใบผักชนิดต่างๆ จากรายงานเชื้อรายังใช้กำจัดพวกแมลงจำพวกมด-ปลวกได้เช่นกัน


ลักษณะและการกำจัดแมลงของเชื้อราบิวเวอเรีย
               สปอร์เชื้อราบิวเวอเรีย เมื่อไปสัมผัสกับตัวของแมลง   เชื้อราก็จะเข้าไปเจริญเติบโตในร่างกายของแมลง  จากนั้นเชื้อราจะสร้างเอมไซม์เพื่อย่อยสลายและทำลายระบบอวัยวะภายในของแมลงทำให้แมลงตัวนั้นป่วยและตายไปในที่สุด


               เชื้อราจะเริ่มกินเนื้อเยื่อภายในตัวแมลงและสร้างเส้นใยทะลุผ่านลำตัวแมลงออกมาคลุมตัวแมลงเอาไว้ แล้วกระจายสปอร์เชื้อราไปยังแมลงตัวอื่นๆ ต่อไป ซึ่งเชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถเข้าทำลายแมลงได้ทุกระยะ ไม่ว่าจะเป็นไข่จนถึงตัวเต็มวัย               เชื้อราบิวเวอเรีย เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่จัดเป็นพวก "เชื้อราปรสิตสำหรับแมลง" โดยสามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด เช่น แมลงหวี่ขาว (Whitefly), เพลี้ยไฟ (Thrips), ไรแดง (Red spider mite), เพลี้ยอ่อน (Aphids), เพลี้ยไก่แจ้ส้ม (Asiatic cirus psyllid),หนอนศัตรูพืช, เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, ตั๊กแตน, มด, ปลวก ฯลฯ

               เชื้อราบิวเวอร์เป็นเชื้อราที่มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมและกำจัดแมลงโดยไม่ต้องการพึ่งสารเคมี ข้อแนะนำในการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 
1. นำไปฉีดพ่นในแปลงที่สำรวจพบเพลี้ย, หนอน, ศัตรูพืช โดยฉีดพ่นให้ถูกหรือสัมผัสตัวแมลง โดยฉีดพ่นในช่วงที่อากาศมีความชื้นสูง เช่นเวลาตอนเช้าหรือตอนเย็น ที่มีแสงแดดอ่อนๆ และควร
ให้น้ำกับแปลงพืชผักที่จะควบคุมศัตรูพืชประมาณ ชั่วโมงก่อนทำการพ่นเชื้อราบิวเวอเรีย
2. ควรปรับหัวฉีดให้พ่นฝอยละเอียดจะฉีดได้ผลดีและได้พื้นที่มากขึ้น

3. เชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถใช้ร่วมกับธาตุอาหารพืชที่ให้เสริมทางใบได้


4. ไม่ควรใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียฉีดพ่นพร้อมกับเชื้อราไตรโครเดอร์มา เนื่องจากเชื้อราไตรโครเดอร์มาจะกินและทำลายเชื้อราบิวเวอร์เรียได้ ควรทิ้งระยะเวลาการใช้เชื้อราทั้ง 2 ชนิดนี้ประมาณ 4 - 5 วัน

5. การเติมสารจับใบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อราให้เกาะติดที่ผิวของแมลงและพืชได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากหนอน, แมลงศัตรูพืชบางชนิดมีเปลือกหุ้มลำตัวเป็นมันลื่น หรือลักษณะเป็นผงแป้งทำให้การฉีดพ่นเชื้อราไม่อาจเกาะติดที่ตัวแมลงนั้นๆได้เท่าที่ควร ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้สารจับใบเพื่อช่วยให้เชื้อราเกาะติดที่ตัวแมลงได้ดียิ่งขึ้น

6. เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานและเพื่อความประหยัดในการใช้งานเชื้อราบิวเวอร์เรีย แนะนำให้ขยายเชื้อบิวเวอร์เรียในรูปสปอร์ให้อยู่ในรูปของเชื้อสดเพื่อเพิ่มประมาณเชื้อราและจะทำให้ได้เชื้อที่แข็งแรงมีประสิทธิภาพในการใช้งานข้อดีของการใช้เชื้อรากำจัดแมลง 
1. การใช้เชื้อรานี้จะมีความปลอดภัยในการใช้สูง ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์
2. ไม่มีสารพิษตกค้างทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิต, ผู้บริโภค 

3. มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช  อีกทั้งยังแพร่กระจายไปยังแมลงตัวอื่นๆ ได้เองในธรรมชาติหากอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสม 
4. ทำลายแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด และไม่ทำให้แมลงศัตรูพืชต่าง ๆ ดื้อยา
สินค้าที่จำหน่าย
เชื้อรา บิวเวอร์เรีย บัสเซียน่า (สปอร์)  ขนาด 500 กรัม  ราคา  300 บาท
- สามารถผสมน้ำฉีดพ่นได้ประมาณ 130 ลิตร  (5 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร)
- สปอร์เชื้อราบิวเวอร์เรีย สามารถนำไปผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีโดยไม่ต้องแช่น้ำเพื่อให้เชื้อขยายตัว
- กรณีต้องการใช้ในปริมาณมากแนะนำให้ขยายเป็นเชื้อสดไว้ใช้งาน (ดูได้จากวิธีด้านล่าง)
- สามารถขยายเป็นหัวเชื้อสดได้ประมาณ 500 ลิตร นำไปเจือจางเพื่อฉีดพ่นได้ประมาณ 50,000 ลิตร


การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย บัสเซียน่่า (สปอร์)
1. กรณีมีแมลงระบาดมาก   เชื้อรา 2 ช้อนชา/น้ำ 5 ลิตร  ฉีดพ่นทุกๆ 3 - 5 วัน
2. กรณีควบคุมหรือป้องกัน  เชื้อรา 2 ช้อนชา/น้ำ 5 ลิตร  ฉีดพ่นทุกๆ 7 - 10 วัน
(หัวเชื้อที่เปิดใช้งานแล้วให้ปิดฝาให้สนิทเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้นานประมาณ 1 - 2 ปี)


วิธีขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย จากสปอร์ให้เป็นเชื้อสด
(ขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อให้ได้หัวเชื้อขนาด 5 ลิตร มีวิธีการดังนี้)
1. ตวงน้ำประมาณ 4 ลิตร ใส่หม้อต้มจนน้ำเดือด

2. นำแป้งข้าวโพด 200 - 250 กรัม อาจเติมน้ำตาลกลูโคสลงไปสัก 1 - 2 ช้อนชา เพื่อให้เชื้อเดินเร็วขึ้น ผสมกับน้ำ 1 ลิตร คนให้แป้งและน้ำตาลละลาย  แล้วค่อยๆ เทลงไปผสมกับน้ำในหม้อต้มที่กำลังเดือดโดยคนให้แป้งผสมเข้ากับน้ำเดือด (หมั่นคนแป้งบ่อยๆ อย่าให้เนื้อแป้งติดก้นหม้อ) ต้มต่อประมาณ 5 นาที จนได้น้ำแป้งเหนียวๆ

3. เมื่อน้ำแป้งข้าวโพดเย็นแล้วให้เทใส่ภาชนะที่มีฝาปิด โดยภาชนะที่จะนำมาใส่แนะนำให้ฆ่าเชื้อโรคก่อนโดยการลวกด้วยน้ำร้อนหรือนำไปตากแดด  

4. ให้นำ หัวเชื้อราบิวเวอร์เรีย (สปอร์) ประมาณ 1 - 2 ช้อนชา ใส่ลงไปบนน้ำแป้งข้าวโพดที่เย็นแล้ว โดยไม่ต้องคน จากนั้น ปิดฝาภาชนะแต่อย่าปิดสนิทเพราะในระหว่างหมักเชื้อจะมีแก๊สเกิดขึ้น นำขวดแป้งข้าวโพดดังกล่าวไปวางไว้ในที่ร่มไม่ถูกแสงแดด  ประมาณ 3 - 4 วัน จะเกิดมีฝ้าหรือฟองอากาศขึ้นใน ในแป้งข้าวโพด ให้เขย่าหรือคนเชื้อ ให้ทั่ว แล้วทิ้งไว้ให้เชื้อเดินอีกประมาณ 4 - 6 วัน จะมองเห็นฟองอากาศลอยขึ้นมา มีกลิ่นเหม็น แสดงว่าเชื้อรา พร้อมที่จะนำไปใช้งานได้ โดยกรองด้วยกระชอนเอาแต่น้ำใส่ขวดไปใช้งาน หากใช้ไม่หมดให้เก็บไว้ในตู้เย็น ได้ประมาณ 3 เดือน

เพิ่มเติมการขยายเชื้อ http://www.youtube.com/watch?v=2X-c4hijI3I


การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย บัสเซียน่า (เชื้อสด)
1. กรณีป้องกัน 
ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย (เชื้อสด) จำนวน  50 ซีซี / น้ำเปล่า 20 ลิตร (ฉีดพ่นทุกๆ 7 - 10 วัน)

2. กรณีกำจัด (มีการระบาดมาก) 

ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย (เชื้อสด) จำนวน 200 ซีซี / น้ำเปล่า 20 ลิตร (ฉีดพ่นทุกๆ 2 - 3 วัน)

* สำหรับการฉีดพ่นแนะนำให้ใช้สารจับใบร่วมกับการฉีดพ่นเชื้อราจะทำให้การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียเคลือบที่ผิวใบ และเกาะติดที่ตัวแมลงได้ดีขึ้น


วิธีการสั่งซื้อ :

1. ลูกค้าสอบถามและแจ้งรายการสินค้าที่
คุณเอก  โทร.087-177-6447 (สำนักงานใหญ่)
คุณตู่      โทร.086-184-7751  (สาขา)
เว็บไซต์     : http://zen-hydroponics.blogspot.com/
อีเมล์          : zen-hydroponics@hotmail.com
Line ID      : zenhydro
Line ID      : zen-hydroponics

2. ทางเซนฯ แจ้งยอดชำระ (พร้อมวิธีจัดส่งให้ลูกค้าเลือก)

3. ลูกค้าเลือกวิธีการจัดส่ง พร้อมโอนเงินชำระค่าสินค้า+ค่าจัดส่ง

ธนาคารสำหรับชำระค่าสินค้า

ธนาคารกสิกรไทย สาขาหางดง (เชียงใหม่)
ชื่อบัญชี นาย เอกชัย นำเจริญ
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 500-2-08020-8


4. ลูกค้าแจ้งการรายละเอียดการชำระเงิน และชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าที่

คุณเอก  โทร.087-177-6447 (สำนักงานใหญ่)
คุณตู่      โทร.086-184-7751  (สาขา)
เว็บไซต์     : http://zen-hydroponics.blogspot.com/
อีเมล์          : zen-hydroponics@hotmail.com
Line ID      : zenhydro
Line ID      : zen-hydroponics

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องแจ้งหลังจากโอนเงินชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่ง
              - โอนเข้าธนาคาร ......................................................
              - วันที่โอน...................................................................
              - เวลาที่โอน ...............................................................
              - ยอดเงินที่โอน ..........................................................
              - ชื่อ,สกุลผู้รับสินค้า ....................................................
              - ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า .............................................
              - เบอร์โทรลูกค้า ..........................................................

5. หลังจากรับแจ้งการโอนเงินจากลูกค้า ทางเซนฯ จะตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อย
จึงทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า และแจ้งการจัดส่งให้ลูกค้าทราบอีกครั้งหนึ่ง


เงื่อนไข
* ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้ากรุณาอย่าพึ่งโอนเงินค่าสินค้ามาจนกว่าจะได้รับการยืนยันยอดการโอน

* กรณีที่ลูกค้าแจ้งยืนยันการโอนเงินหลังเวลา 12.00 น. จะทำการจัดส่งสินค้าให้วันทำการถัดไป

* ลูกค้าเมื่อโอนเงินชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่งแล้วรบกวนแจ้งข้อมูลการโอน, ชื่อ, ที่อยู่ ที่ใช้ในการ
จัดส่งมาให้ทราบด้วยเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบและจัดส่งสินค้า

* ทางเซนฯ จะทำการจัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์, อาทิตย์และวันหยุดทำการไปรษณีย์ (พร้อมแจ้งรหัสติดตามสินค้าให้ลูกค้าทราบ)

* ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าในการจัดส่งได้ที่
- สำหรับการจัดส่งแบบ EMS และ ลงทะเบียน http://track.thailandpost.co.th 
สำหรับการจัดส่งแบบ ธรรมดา ลูกค้าสามารถโทรสอบถามที่เบอร์สายด่วนไปรษณีย์  1545


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
คุณเอก  โทร.087-177-6447 (สำนักงานใหญ่)
คุณตู่      โทร.086-184-7751  (สาขา)
เว็บไซต์     : http://zen-hydroponics.blogspot.com/
อีเมล์          : zen-hydroponics@hotmail.com
Line ID      : zenhydro
Line ID      : zen-hydroponics

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น