วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

คะน้าใบหยิกสีเขียว (Green Kale / Kale Rogue F1)ทางเซนฯ ได้ทำการทดลองปลูกเคล ในวัสดุทดแทน (ขุยมะพร้าว 3 ส่วน / แกลบ 1 ส่วน) ให้ปุ๋ย A,B สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เคลสีเขียว สายพันธุ์ Rogue F1 เจริญเติบโตได้ดีมาก มีความต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดีเยี่ยม