วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

เมล่อน อกัสติโน่ (Agustino RZ F1 Melon)ทางเซนฯ ทำการทดสอบการปลูกเมล่อน อกัสติโน่ อาร์เซด ในระบบ DRFT แบบหมุนเวียนสารละลายกับมาใช้ใหม่ อายุปลูก 45 วัน (หลังผสม) ชั่งน้ำหนักผลได้ 1,600 กรัม ตัดผลเก็บไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ทดสอบความหวานได้ที่ 15 %  มีกลิ่นหอมมาก เนื้อสีส้มเข้ม รสหวานละมุน อายุเก็บเกี่ยวเมล่อนสายพันธุ์นี้ สามารถสังเกตุได้ 3 วิธีคือ
1. นับอายุผลหลังผสมเกสรประมาณ 45 - 50 วัน
2. ดูทีขั้วผลว่ามีรอยแตกประมาณ 50% ขึ้นไป
3. ดูที่เส้นสีเขียวที่ลากจากขั้วผล ถึงก้นผลถ้ามีจางลงแสดงว่าเริ่มสุก ถ้ายิ่งจางแสดงว่ายิ่งสุกมาก