วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

เมล่อนเกาหลี โกลเด้น ฮันนี่ (Golden Honey Melon F1)


          เมล่อนสายพันธุ์ โกลเด้น ฮันนี่ จากประเทศเกาหลีใต้  ทางเซนฯ ได้ทำการทดสอบการปลูกในระบบรากแช่ในสารละลาย แบบหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ปรากฎว่าสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ลำต้นและกิ่งแขนงมีความแข็งแรงมาก  สามารถต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง และการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟได้เป็นอย่างดี

          จากการทดสอบน้ำหนัก ของเมล่อนสายพันธุ์นี้ได้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1,000 กรัม และทดสอบวัดเปอร์เซ็นความหวานได้ที่  15 องศาบริกซ์  ลองทดสอบชิมเนื้อมีความกรอบฉ่ำน้ำ รสชาด, กลิ่น และความรู้สึกเหมือนกำลังทานผลสาลี่ อร่อยมากไม่มีความคิดเห็น: