วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

เมล่อน พรินซ์ (Prince Melon F1)


ทางเซนฯ ได้ทำการทดลองปลูกเมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่น พรินซ์เมล่อน ในระบบ DRFT จำนวน 7 ต้น ในรางปลูกยาว 3 เมตร  ปรากฎว่า พรินส์เมล่อนมีความต้านทานต่อแมลง และโรคราน้ำค้างได้ในระดับปานกลาง การเจริญเติบโตของลำต้นและแขนงเป็นปกติ (ทดสอบปลูกช่วงปลายฤดูฝน)

หลังจากตัดผลทิ้งไว้ประมาณ 5 - 7 วันจนขั้วผลแห้ง ทดลองผ่าดูเนื้อมีสีส้มเข้ม  ชิมเนื้อนุ่มเนียนละเอียดมาก และมีกลิ่นหอมเวลาทาน ติดที่ขนาดของผลของสายพันธุ์นี้ลูกจะเล็กไปหน่อย  อาจจะเนื่องจากทางเซนฯ ทดลองไว้ผล 2 ลูก/ต้น จึงได้น้ำหนักเฉลี่ยต่อผลอยู่ที่ 800 - 900 กรััม  ทดสอบความหวานได้ 16.5 บริกซ์ไม่มีความคิดเห็น: