วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ชิโสะแดง (Red Shiso Leaf)


ชิโสะ หรือ โอบะ เป็นพืชล้มลุกในกลุ่มเดียวกับ มีถิ่นกำเนิดในเอเซียตะวันออก (ญี่ปุ่น, เกาหลี, ภาคตะวันออกของจีน)  ลักษณะใบกลม ปลายแหลม ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ใบมีกลิ่นหอม (คล้ายใบมิ้น) นิยมนำส่วนใบและเมล็ดมารับประทานอาหารกับพวกเนื้อสัตว์

          ชิโสะ ได้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมาโดยเริ่มนำมาปลูกครั้งแรกที่เชียงใหม่  ชิโซะเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ชอบดินที่มีความร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี ไม่ชอบน้ำขัง การปลูกควรปลูกที่มีแสลนพลางแสงอย่างน้อยประมาณ 50% ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 50 - 60 ซม.

          การเพาะเมล็ดชิโสะ แนะนำให้นำเมล็ดไปแช่ในน้ำอุ่นก่อนประมาณ 8 - 12 ชั่วโมง แล้วนำเมล็ดมาหยอดในถาดหลุมๆ ละ 1 เมล็ดกลบวัสดุบางๆ เสปรย์น้ำให้พอชุ่ม แต่อย่าแฉะเกินไป คลุมด้วยกระดาษหรือถุงพลาสติก เมล็ดชิโซะจะใช้ระยะเวลาในการงอกประมาณ 10 - 14 วัน เมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นเกล้าก็ให้อนุบาลในถาดหลุมต่อประมาณ 14 วัน  ก็ สามารถย้ายลงปลูกได้ ถ้าต้องการปลูกในกระถางก็ให้ใช้กระถางขนาด 8 นิ้วขึ้นไป การให้ปุ๋ย แนะนำให้ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 สัปดาห์ละครั้ง หรือใช้ปุ๋ย A,B สูตรปกติสำหรับพืชทานใบ อัตราส่วน 3 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร สัปดาห์ละ 1 ครั้งเช่นกัน  การตัดแต่งกิ่งและใบควรริดกิ่งหรือใบที่อยู่ต่ำติดกับดิน หรือใบที่ซ่อนด้านในที่ไม่โดนแสง เพื่อให้ทรงพุ่มระบายอากาศได้ดีเป็นการป้องกันโรคและแมลงที่อาจมารบกวนได้

          คุณชาลี  คำรักษ์  เกษตรกรผู้ปลูกใบซิโสะ ในประเทศไทยมากว่า 10 ปี ที่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ปลูกชิโสะ  ส่งออกและจำหน่ายใบชิโสะ ให้กับร้านอาหารญี่ปุ่นในไทย   กล่าวว่าใบชิโสะ เป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูงโดยเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่น โดยทีี่ฟาร์มของคุณ ชาลี ใช้พื้นที่ในการปลูกประมาณ  3 ไร่ จะสามารถเก็บใบชิโสะได้เดือนละประมาณ 2 แสน ถึง 3 แสนใบ  ราคาจำหน่ายใบชิโซะราคาใบละ 0.5 - 1 บาท โดยในหนึ่งเดือนจะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 1 - 2 แสนบาท/เดือน  ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดีมากสำหรับการปลูกพืชทานใบ (ข้อมูลจาก มติชน)

https://www.youtube.com/watch?v=EbIiQmR82tM    ผู้ปลูกใบโอบะ ในไทย
https://www.youtube.com/watch?v=CSDF0tk2vao    การทำเพสโต้-ชิโสะ
https://www.youtube.com/watch?v=6zGljFuzZuM     การทำปลาทอดห่อด้วยใบชิโสะแบบญี่ปุ่น
https://www.youtube.com/watch?v=hk-FL7ydC34    การทำน้ำใบชิโสะ