วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ไหลสตรอเบอรี่ พันธุ์พระราชทาน 80ตอนนี้มีไหลสตรอเบอรี่จำหน่ายแล้วครับ
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร.086-1847751 คุณตู่

ฤดูปลูกสตรอเบอรี่ มาถึงแล้วทางเซนฯ ได้เตรียมไหลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 มาจำหน่ายให้กับผู้สนใจทดลองปลูก โดยทำการจัดส่งทั่วประเทศ

5    ไหล              = 150 บาท (เฉลี่ยไหลละ 30 บ.) + ค่าส่ง EMS ทั่วประเทศ 80 บ.   = 230 บ.
10  ไหล              = 250 บาท (เฉลี่ยไหลละ 25 บ.) + ค่าส่ง EMS ทั่วประเทศ 100 บ. = 350 บ.
20  ไหล              = 400 บาท (เฉลี่ยไหลละ 20 บ.) + ค่าส่ง EMS ทั่วประเทศ 150 บ. = 550 บ.
50  ไหลขึ้นไป    = ไหลละ 15 บ. (จัดส่งทาง ไปรษณีย์, บริษัทขนส่ง, รถทัวร์)

* สำหรับผู้ที่จะมารับเองที่ร้าน เซนไฮโดรโพนิกส์เชียงใหม่รบกวนนัดเวลาล่วงหน้าด้วยนะครับ
http://zen-hydroponics.blogspot.com/2012/12/blog-post.htmlหมายเหตุ
1. จัดส่งสินค้า ทุกวันจันทร์, อังคาร, พุธ (หรือตามตกลงกับลูกค้า)
2. ยังไม่รวมค่าจัดส่ง สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์, รถโดยสารประจำทาง, บริษัทขนส่ง ฯลฯ
3. กรณีต้องการซื้อจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณตู่ เบอร์โทร 086-184-7751
4. แถมฟรี เอกสารสำหรับการปลูก การดูแล การให้ปุ๋ย


วิธีการสั่งซื้อ :

1. ลูกค้าสอบถามรายละเอียดสินค้าและแจ้งรายการสั่งซื้อได้ที่
(ช่องทาง รับออเดอร์ และรับฝากคำถาม สะดวกที่สุดคือทาง Line และทาง E-mail)

สำนักงานใหญ่ (อ.เมือง  จ.เชียงใหม่)
คุณเอก   โทร.087-177-6447
อีเมล์       : zen-hydroponics@hotmail.com
Line ID  : zenhydro


Line ID  : @mnt0664n


สาขาหางดง (อ.หางดง  จ.เชียงใหม่)
คุณตู่   โทร.086-184-7751
Line ID  : 0861847751


Line ID  : @wht6763k

2. ทางเซนฯ แจ้งยอดชำระ (พร้อมวิธีจัดส่งให้ลูกค้าเลือก)

3. ลูกค้าเลือกวิธีการจัดส่ง พร้อมโอนเงินชำระค่าสินค้า+ค่าจัดส่ง


ธนาคารสำหรับชำระค่าสินค้า
ธนาคารกสิกรไทย สาขา กาดฝรั่ง (เชียงใหม่)
ชื่อบัญชี นาย เอกชัย นำเจริญ
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 500-2-08020-8


4. ลูกค้าแจ้งการรายละเอียดการชำระเงิน และชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าที่
คุณ เอก   โทร.087-177-6447   (สำนักงานใหญ่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
คุณ ตู่       โทร.086-184-7751   (สาขา อ.หางดง เชียงใหม่)
อีเมล์       : zen-hydroponics@hotmail.com
Line ID  : zenhydro

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องแจ้งหลังจากโอนเงินชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่ง
              - โอนเข้าธนาคาร ......................................................
              - วันที่โอน...................................................................
              - เวลาที่โอน ...............................................................
              - ยอดเงินที่โอน ..........................................................
              - ชื่อ,สกุลผู้รับสินค้า ....................................................
              - ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า .............................................
              - เบอร์โทรลูกค้า ..........................................................

5. หลังจากรับแจ้งการโอนเงินจากลูกค้า ทางเซนฯ จะตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อย
จึงทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า และแจ้งการจัดส่งให้ลูกค้าทราบอีกครั้งหนึ่ง


เงื่อนไข
* ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้ากรุณาอย่าพึ่งโอนเงินค่าสินค้ามาจนกว่าจะได้รับการยืนยันยอดการโอน

* กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการกรุณาแจ้งให้ทางเซนฯ ทราบก่อนทำการโอนเงิน เพื่อให้ทางเซนฯ คำนวณยอดสินค้าและค่าจัดส่งให้ลูกค้าทราบใม่อีกครั้ง

* ก่อนทำการโอนเงินลูกค้าทำการตรวจสอบรายการสินค้าหรือยอดรวมเงินก่อนทุกครั้ง หากรายการสินค้าไม่ครบถ้วนหรือยอดรวมเงินผิดพลาด ให้ลูกค้าโต้แย้งเพื่อให้ทางเซนฯ ทำการรวมยอดใหม่อีกครั้ง

* การแจ้งรหัสติดตามสินค้า จะแจ้งให้ลูกค้าทราบหลังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  หากลูกค้ายังไม่ได้รับแจ้งหมายเลขการจัดส่งสินค้าในวันนัดส่งหลังเวลา 16.00 น. ให้สอบถามหรือติดต่อเข้ามาสอบถามได้

* ลูกค้าเมื่อโอนเงินชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่งแล้วรบกวนแจ้งข้อมูลการโอน, ชื่อ, ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการจัดส่ง มาให้ทราบด้วยเพื่อประโยชน์แก่ตัวลูกค้าเอง และเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบและจัดส่งสินค้า

การจัดส่ง EMS ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่  http://track.thailandpost.co.th 
ระยะเวลาในการจัดส่งไม่เกิน 2 วันทำการไปรษณีย์ ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า

การจัดส่ง ลงทะเบียน ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่  http://track.thailandpost.co.th 
หรือตรวจสอบได้ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์นำจ่ายปลายทางของผู้รับสินค้า
ระยะเวลาในการจัดส่งไม่เกิน 5 วันทำการไปรษณีย์ ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า

การจัดส่ง ธรรมดา ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่สายด่วนไปรษณีย์ 1545 หรือตรวจสอบได้ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์นำจ่ายปลายทางของผู้รับสินค้า

ระยะเวลาในการจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการไปรษณีย์ ไม่นับรวมวันจัดส่งสินค้า