วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สลัดเบบี้ลีฟ (Baby Leaf Lettuce)


             การปลูกเบบี้สลัด สามารถปลูกได้ทั้งแบบไร้ดินหรือจะปลูกลงบนแปลงปลูกก็ได้ โดยใช้พื้นที่น้อยกว่าการปลูกสลัดแบบปกติมาก หากปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ให้ใช้ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10 เซ็นติเมตร หากปลูกลงวัสดุปลูกอื่นๆ อาจใช้ถาดหลุมเพาะเมล็ดในการปลูกแบบภาพตัวอย่างด้านล่างก็ได้

ตัวอย่างการปลูกเบบี้สลัดในฟาร์มต่างประเทศ  https://www.youtube.com/watch?v=jUJoOzOvQ2U
การปลูกเบบี้สลัดในกระถางขนาดเล็ก               https://www.youtube.com/watch?v=XuPSgs87Hwk
วิธีตัดเบบี้สลัด และผักชนิดต่างๆ                       https://www.youtube.com/watch?v=up18YiM5Cb4