วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

มะเขือเทศเนื้อ โรม่า (Tomato Roma NS501 F1)ทางเซนฯ ได้ทำการทดลองปลูก มะเขือเทศเนื้อ โรม่า NS501 ในระบบรางปลูก DRFT ในสภาพแวดล้อมนอกโรงเรือน ปรากฎว่ามะเขือเทศดังกล่าวสามารถทนต่อโรคและแมลงได้ดีมาก และช่วงที่ปลูกเป็นช่วงฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง แต่มะเขือเทศเนื้อ โรม่า ยังคงออกดอกและติดผลจำนวนมาก  มะเขือเทศสายพันธุ์นี้ทางเซนฯ จึงแนะนำให้สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกมะเขือเทศเนื้อนอกโรงเรือนได้ลองดู