วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สวิสชาร์ด เรนโบว์ (Rainbow Swiss Chard)


การเพาะเมล็ดสวิสชาร์ด

               ให้แช่เมล็ดในน้ำอุ่น 50 องศา C ประมาณ 1 คืน  กรณีเพาะลงดิน ให้พึ่งเมล็ดให้แห้งนำมาเพาะในถาดเพาะ โดยใช้วัสดุเพาะ เช่น พีทมอสผสมขุยมะพร้าว รดน้ำทุกวันตอนเช้า และคลุมด้วยผ้าพลาสติก ประมาณ 7 - 14 วันเมล็ดจะเริ่มงอก ถ้าเพาะโดยแช่น้ำอุ่นไม่นาน หรือนำไปเพาะโดยไม่แช่น้ำอุ่นให้เมล็ดอิ่มน้ำก่อน เมื่อนำไปเพาะเมล็ดจะใช้เวลางอกประมาณ 12 - 24 วัน  สำหรับการปลูกแบบไฮโดรฯ ให้นำเมล็ดที่แช่น้ำแล้ว 1 คืนมาห่อด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ ใส่ในถุงพลาสติก แล้วใส่ในกล่องถนอมอาหาร อีกชั้น 1 - 4 วันแรกนำกล่องถนอมอาหารไปตากแดดให้อุณหภูมิในกล่องสูงขึ้น จะทำให้เมล็ดงอกเร็วขึ้น

               ดังนั้นการเพาะเมล็ดสวิสชาร์ด ควรนำเมล็ดมาแช่น้ำให้ เมล็ดอิ่มน้ำเสียก่อน (แนะนำให้ใส่เมล็ดในถุงเจาะรูและกดให้ถุงใส่เมล็ดจมน้ำทั้งคืน) สวิสชาร์ด จะมีวิธีเพาะแบบเดียวกันกับบรีิทรูท คือใช้อุณภูมิค่อนข้างอุ่นในการงอก โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 30 องศา C ดังนั้นถ้าเพาะให้งอกได้เร็วขึ้นควรนำถาดเพาะไปตากแดด ช่วง 1 - 4 วันแรกของการเพาะ
2 ความคิดเห็น: