วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ผักกาดขาว โตเกียว เบกาน่า (Tokyo Bekana)ผักกาดขาว โตเกียว เบกาน่า ที่ทางเซนฯ ทำการทดลองปลูกในระบบ DRFT สามารถเจริญเติบโตได้เร็วมากในภาพมีอายุปลูกเพียง 32 วันเท่านั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว