วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เมล่อน กาเลี่ย (Galia Melons)


 จากการทดลองปลูกเมล่อน กาเลี่ย  สายพันธุ์ ดิปโลแมท F1 เป็นเมล่อนที่มีความต้านทานต่อโรคราแป้งได้ดีพอสมควร เจริญเติบโตเร็วมาก นับจากวันเพาะเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณมาณ 70 วัน หรือนับจากวันที่ผสมเกสรเพียง 35 วัน  พอผลเมล่อนกาเลี่ยเริ่มสุกกลิ่นจะหอมแรงมาก ระดับน้ำตาลที่วัดได้หลังตัด 5 วัน อยู่ที่ 14% เมล่อนชนิดนี้ จะมีเนื้อสีเขียวใสปนขาว เนื้อนุ่มเนียนละเอียด มีกลิ่นหอมแรงมากเมื่อสุก