วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เมล่อนเกาหลี ซันจีเวล (Korea Melons)ทดลองปลูกเมล่อนเกาหลี ซันจีเวล เอฟ1 (อายุเก็บเกี่ยว 25-30 วันหลังผสมเกสร) เจริญเติบโตเร็วมาก เมื่อสุกมีกลิ่นหอมแรง
เนื้อหวานนุ่ม ฉ่ำน้ำ


1 ความคิดเห็น: